آخرین مقالات علمی

 • جاذب هاي UV در رنگ سازي
  اشعه مضر uv مي تواند توسط مولكولهاي آلي مختلف جذب شود.بعضي از اين مولكول ها مي توانند انرژي جذب شده را در سطح پليمر پخش كنند. مهمترين گروه هاي جاذب uv عبارتند از:
 • انواع مواد افزودني به رنگ ها
  مواد افزودني رنگ از ۲ جز رنگ دانه و محمل تشكيل مي شود.رنگ دانه ها شامل ۲ جز سفيد و رنگي است و محمل شامل رزين هاي جامد و حلال هاي فرار مي باشد.
 • پيگمنت و استفاده در صنايع رنگسازي
  ● خواص پيگمانها: پيگمان در صنايع رنگسازي رل مهمي از قبيل ايجاد رنگ، پوشش، براقيت، سختي، مقاومت، حفاظت ، افزايش چسبندگي، و غيره را ايفا مينمايد كه در آستريها و رنگهاي رويه مصارف بسيار دارد.
 • حلال هاي مصرفي در صنايع رنگ سازي را بيشتر بشناسيم
  نقش حلالها كه مايعات فراري ميباشند در سهولت كار و استفاده از رزينها و رنگهاي حاصل از آنان بر همگان روشن است زيرا كه استفاده از رزينهاي صددرصد غير فرار در هنگام مصرف:
 • اجزاي تشكيل دهنده رنگ ها
  هر رنگ اصولا از دو قسمت اصلي تشكيل شده استكه عبارتند از: ۱-رنگ دانه(پيگمنت) ۲-محمل رنگ: مايعي است كه كه با رنگ دانه مخلوط شده و كاربرد آن را آسان ميكندو در چسبيدن آن كمك مي نمايد. امروزه متداول ترين محمل هاي رنگ دانه ها را، آب يا روغن تشكيل ميدهد.
 • از تاريخچه رنگ بيشتر بدانيم
  نقاشي‌هاي پيدا شده در غارها كه توسط رنگهاي بدست آمده از اُخرا، و اكسيدهاي هماتيت و مگنتيت كشيده شده‌اند به ۴۰۰۰۰ سال قبل و به دوران انسانهاي هموساپينس باز مي‌گردد.